Sticky Whatsapp

80架星群的士 全港首支導盲犬友善車隊

晴報 2018年4月23日
80架星群的士 全港首支導盲犬友善車隊 星群的士同香港導盲犬服務中心合作,推出首支導盲犬友善的士車隊。

80架星群的士 全港首支導盲犬友善車隊

大家平日出街想去邊都話咁易,但對於視障朋友嚟講,就好需要導盲犬嘅幫忙。黛安知道,星群的士同香港導盲犬服務中心合作,推出首支導盲犬友善的士車隊,以後出街就方便好多啦!公關姐妹話,全港80架星群多用途的士MPT,即日起歡迎導盲犬上車,車身仲貼有「歡迎導盲犬Guide Dogs Welcome」嘅標誌做識別,而星群司機都會接受訓練,學習導盲犬嘅知識,好貼心啊!

香港導盲犬服務中心主席張偉民話,其實依家有好多交通工具,都未必可以服務到視障人士嘅需要,今次獲得星群的士積極參與同推動無障礙交通,實在好開心,畢竟的士係服務身障人士嘅個人交通工具。佢又話,導盲犬全部都經過嚴格訓練,其實比人更專心,on duty唔會輕易受干擾,所以大家要對導盲犬有信心!

星群的士執行董事鄭敏怡就話,希望透過新服務,可以喺業界起示範作用,消除大眾同司機對導盲犬嘅誤解。

 

車身貼有「歡迎導盲犬Guide Dogs Welcome」標誌
責任編輯 黛安 消息特靈八卦公關 查看原文 permalink